Oświadczenie w sprawie Jana Zbigniewa Potockiego

par Rafzen

OŚWIADCZENIE

Mając na uwadze liczne zapytania środowisk Polaków Słowian niniejszym oświadczamy co następuje.

Jan Zbigniew Potocki nigdy nie był w przeszłości członkiem Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce. Jednocześnie informujemy, że Jan Zbigniew Potocki nigdy nie wspierał działalności Naszego Stowarzyszenia.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku.

Publicités