Oświadczenie z okazji protestów społecznych w Polsce !

 

Szanowni Państwo !

 

Szanowni przedstawiciele Polskich Organizacji Związkowych; Szanowne gremium i forum przedstawicieli oraz skupisk branżowych w Rzeczypospolitej; zebrani licznie w stolicy na Narodowym proteście delegaci związkowi, obywatele Rzeczypospolitej. Podobnie jak poprzednio, Wasz niezmiernie ważny protest społeczny w imieniu poszanowania godności, praw obywatelskich i społecznych popierają znajdujący się tu, między Wami tak zwani Obrońcy Krzyża skupieni wokół obrony klasycznych wartości. Odczuwamy głęboką potrzebę pozostawania w Narodowej jedności z duchem jak i żywotnymi sprawami Narodu Polskiego !

 

W całej rozciągłości popieramy i utożsamiamy się z Waszymi postulatami protestu skierowanego wprost przeciwko szerzeniu się różnorakiego zła w Naszej Ojczyźnie. Jedynie tą drogą, idącą śladami zwartości społecznej wraz z przejawami solidarności ludzkiej może rozpocząć się głęboki, ozdrowieńczy proces naprawy Ojczyźnianego dobra. Kamil Cyprian Norwid mówił : ..” Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek..”

 

14 września 2013 roku przypadnie kulminacyjny czas Polskiego protestu społecznego i zawodowego. W zwartym ordynku uczestnicy przemierzą Trakt Królewski od Ronda gen. de Gaulla do Placu Zamkowego. Droga Wasza będzie wiodła Krakowskim Przedmieściem przed Pałacem Prezydenckim noszącym kiedyś nazwę Koniecpolskich. Był też on Pałacem Namiestnikowskim. W tym miejscu dnia 3 sierpnia 2010 roku miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie cywilizacyjne gdzie w starciu o podstawowe wartości, siłę moralną Naród i piękne kobiety Polki obroniły symbolikę Krzyża tu postawionego jako wotyw pierwszego Narodowego pomnika ofiarom tragicznej śmierci w dniu 10 kwietnia 2010, a powszechnie znanej jako „katastrofy smoleńskiej”. Taka była wola Suwerena tej ziemi czyli Narodu Polskiego i tak to powinno pozostać jako ślad w Polskiej historii.

 

Przechodząc obok tego miejsca pamiętajcie: My tam będziemy ! Prosimy pamiętać o tym, że 14 września przyszedł na świat Wasz patron, Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który spełniając swoją misję kapłana oddał życie walcząc do końca o zespół wartości. Przekazywał Nam posłanie ..: Zło Dobrem Zwyciężaj”.. My broniąc symboliki wartości Krzyża powtarzamy teraz światu orędzie Papieża Polaka wygłoszone na Zakopiańskich Krzeptówkach dnia 6 czerwca 1997 roku wraz ze słowami..”Brońcie Krzyża od Giewontu do Bałtyku”.. Jesteśmy dumni z tego powodu, że możemy wdrażać w czyn i przy tym głosić orędzie słowa Błogosławionego Papieża z Polski, by Krzyż nie stanowił w Polsce mebla społecznego.

 

Kościół Katolicki w swojej historii doświadczał wiele agresji, wiele krzywd broniąc ponad wszystko wartości Sacrum. Tak w swojej historii bronił też wartości drzewa Krzyża, na którym dokonało się odkupienie ludzkości. Kościół poszukując prawdy dotarł poprzez dramatyczne dzieje do materialnych cech symboliki Krzyża uznając je przy tym za najważniejszą relikwię.

 

Na dzień 14 września w historii Kościoła przypada Święto Podwyższenia Krzyża, które w tym miejscu i w tym czasie przyjdzie nam obchodzić wraz ze słusznym protestem społecznym na bohaterskim bruku miasta niezłomnego Warszawy. Los tak chciał, że na zakręcie historii z czynem Waszego protestu zbiegają się też fakty historii. W tych zbiegach historii właśnie tkwi owa Nasza duchowa siła i to Nasze dziejowe powodzenie dla spraw Boga; Honoru i Ojczyzny.

 

Za Obrońców Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia Janusz Andrzej Zieliński wraz z grupą JAZKROJ + ES i innymi szczerze oddanymi dla spraw Ojczyzny.

 

Za Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce: Rafał Gawroński Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam. poloniae.wordpress.com

 

Warszawa, wrzesień 2013 roku.

 

Papież Benedykt XVI

Publicités