Poloniae

Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam.

Mois : février, 2011

Wniosek do Naczelnej Rady Awokackiej

Publicités

Wniosek do mediów i P. Błaszczaka-PiS.

Oświadczenie 09 lutego 2011 roku.

 

 

 

Oświadczenie

W wyniku obojętności posłów i senatorów co do złożonego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za spełnione groźby karalne w stosunku do śp. Lecha Kaczyńskiego, niniejszym oświadczamy: Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce nie widzi dalszej możliwości uczestniczenia w składaniu wiązanek kwiatów, wieńców i zapalania zniczy na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, do czasu usunięcia przeszkód formalnych. Zainteresowanie elektoratem, a nie prawem wszystkich opcji politycznych jest podstawą niniejszego oświadczenia.

 

Pragnę przypomnieć o tym, że uczestniczyliśmy w składaniu kwiatów zapalaniu zniczy i obronie postawionego tam Krzyża od pierwszego dnia dokonanego zamachu stanu i zamordowaniu na terytorium Rosji Prezydenta Polski śp. Lecha Kaczyńskiego i innych osób.

 

Należy zauważyć bierność prawną licznych funkcjonariuszy publicznych i tolerowanie bezprawnego ustawiania barierek przez osobę Prezydenta Warszawy, uniemożliwiając tym samym dostęp do obiektów publicznych i złożenie tam kwiatów godzi w naszą godność jako Polaków.

 

Naszym zdaniem od samego początku jest to czyn karalny. Obojętność funkcjonariuszy publicznych tą formą bezprawia przy składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy, świadczy tylko o tym, że dla większości z nich liczy się tylko obecność w tym szczególnym miejscu licznego elektoratu i nie jest ważne dla nich prawo. Bez różnicy pozostaje dla nich, gdzie składają kwiaty oraz kto je usuwa i kiedy oraz z czyjego polecenia.

 

Miejscem właściwym dla nas postawienia Krzyża symbolu chrześcijaństwa, składania kwiatów i zapalania zniczy jest Pałac Prezydenta RP, w tym także Belweder oraz Sejm i Senat RP, oraz każde inne miejsce urzędowania Prezydenta RP, Posłów i Senatorów RP, a nie ulica. Zamordowany Prezydent Kaczyński i liczni funkcjonariusze publiczni nie urzędowali przecież na ulicy. Należy zauważyć, że z wymienionych miejsc skrupulatnie i skutecznie za przyzwoleniem urzędujących tam funkcjonariuszy publicznych, również tych co przychodzą każdego 10 dnia miesiąca na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie są usuwane te symbole cywilizacji chrześcijaństwa, na co nigdy nie będzie naszego przyzwolenia.

 

Mimo, że wielu posłów i senatorów oświadcza o wspieraniu ujawnienia prawdy, jak twierdzą zajmując się katastrofą, to kończy się tylko na pustych słowach lub popełnianiu błędów z przeszłości, chociażby takich jakie zostały dokonane przy ujawnianiu listy agentów organizacji kryminalnej Służby Bezpieczeństwa, a kończąc na odwołaniu Rządu Jana Olszewskiego z polecenia tej organizacji kryminalnej. Na wypowiedzianą przecież z trybuny sejmowej przez potomka diaspory germańskiej w Polsce Tuska wojny Polakom, pozostają bierni w obliczu obowiązującego prawa oraz ścigania winnych dokonanego zamachu stanu i ich mocodawców.

 

Należy zauważyć, że ta organizacja kryminalna działa bez żenady w rzekomo demokratycznym państwie prawnym, a ich przedstawiciele pełnią ważne funkcje polityczne działając na szkodę Państwa Polskiego i Polaków, a tym samym naszej organizacji. Szczególnie dotkliwą jest aktywność członków tej organizacji kryminalnej w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania represjonując kilkakrotnymi bezprawnymi uwięzieniami, przedstawiciela prawnie działającej organizacji pozarządowej !

 

Organizację, którą mam zaszczyt reprezentować, interesuje dobro i pomyślność Państwa Polskiego i Polaków z poszanowaniem praw mniejszości. W aktualnym stanie rzeczy mniejszości różnego rodzaju pełnią role dominującą w życiu publicznym, a Polacy we własnym kraju są delegowani przez nich do roli marginesu społecznego za sprawą w/w organizacji kryminalnej.

 

Prawda o katastrofie dla nas jest tylko elementem dokonanego zamachu stanu w Polsce, oraz roli jaką w nim pełnił bezkarny i znany zbrodniarz totalitarny, lubujący się w strzelaniu do bezbronnych robotników na przestrzeni wielu lat, niejaki Jaruzelski i inni jego pokroju.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, dnia 09 lutego 2011 roku.

 

http://www.poloniae.wordpress.com