Poloniae

Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam.

Mois : octobre, 2011

Deklaracja programowa Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Deklaracja programowa Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce / pdf

 

 

 

Deklaracja programowa Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

 

 

 

Człowiek, aby mógł istnieć i rozwijać się na ziemi, musi posiadać naturalne prawa nadane mu przez Stwórcę.

 

Są to: prawo do życia, do swobodnego działania dla utrzymania siebie i swojej rodziny i do własności pod warunkiem, że korzystając z nich nie pozbawia tych samych praw innych. Te trzy prawa są nierozłączne. Jedno z nich zniszczone niszczy dwa drugie. W obronie tych praw człowiek ma prawo użycia siły fizycznej…

 

Posiadamy Boży dar, który zawiera w sobie wszystkie inne. Tym darem jest życie fizyczne, intelektualne, i moralne. Ale życie nie może utrzymać się samo. Stwórca uczynił nas odpowiedzialnymi za zachowanie, rozwój i udoskonalanie życia. Abyśmy mogli tego dokonać, Bóg zaopatrzył nas w zbiór cudownych zdolności i umieścił nas w środku różnorodnych naturalnych zasobów. Przez zastosowanie naszych zdolności do tych naturalnych zasobów zamieniamy je w produkty, które potem używamy. Ten proces jest konieczny, aby życie mogło przebiegać wyznaczonym trybem.

 

Życie, uzdolnienia, produkcja innymi słowy, indywidualność, wolność, własność to jest człowiek. I pomimo chytrości zręcznych politycznych przywódców, te trzy dary od Boga poprzedzają wszystkie ludzkie rozporządzenia ustawowe i są nadrzędnymi wobec nich.

 

Życie, wolność, i własność nie istnieją dlatego, że człowiek ustanowił prawa. Całkiem przeciwnie; fakt, że życie, wolność i własność istniały przedtem skłonił ludzi do ustanowienia ustaw przede wszystkim.

 

Prawo jest zbiorową organizacją np. taką jak rządu, policji, sądownictwa, więziennictwa indywidualnych osób ich naturalnych praw dla legalnej obrony.

 

Każdy z nas ma naturalne prawa od Boga do obrony swojej osoby, swojej wolności, i swojej własności. Te są trzy zasadnicze wymagania dla utrzymania życia i zachowanie któregokolwiek z nich jest całkiem zależne od zachowania dwu pozostałych.

 

Skoro każdy człowiek ma prawo obrony, nawet przez użycie siły fizycznej swojej osoby, swojej wolności i swojej własności, zatem rozumie się, że grupa ludzi ma prawo zorganizowania i wspomagania wspólnej władzy dla ochrony wyżej wspomnianych praw ustawicznie. Zatem zasada kolektywnego prawa uzasadnienie jego istnienia, jego prawowitość oparta jest na indywidualnym prawie.

 

Wspólna władza, która ochrania to kolektywne prawo nie może logicznie biorąc, mieć jakiegokolwiek innego celu lub jakiejkolwiek innej misji niż ta dla której ona działa jako zastępca. Tak, skoro indywidualny człowiek nie może legalnie używać siły przeciwko osobie, wolności, lub własności drugiego indywidualnego człowieka, zatem wspólna władza dla tego samego powodu nie może być legalnie użyta do zniszczenia osoby, wolności lub własności indywidualnego człowieka lub grup społecznych.

 

Prawo jest organizacją naturalnych praw dla legalnej obrony. Jest stosowaniem wspólnej siły w zastępstwie sił indywidualnych. I ta wspólna siła może czynić tylko to, do czego indywidualne siły mają naturalne i legalne prawo czynić: chronić osoby, wolności, i własności; dla utrzymania prawa dla każdego i powodowania aby sprawiedliwość rządziła wśród nas wszystkich.

 

Rząd nie ma prawa użycia siły do wykonania jakichkolwiek ustaw, uchwalonych jakąkolwiek większością parlamentu demokratycznie wybranego, jeśli te ustawy naruszają w najmniejszym stopniu powyższe prawa człowieka lub grup społecznych. Biorąc pod uwagę niedoskonałość ludzkiego charakteru, człowiek, prawo, rząd, ustawodawcy, i demokracja muszą być ograniczone w swoich działaniach, jeśli chcemy by w społeczeństwie panowała wolność, sprawiedliwość, spokój i szczęście.

 

Prawo w Polsce zostało użyte do zniszczenia jego własnego celu: zostało zastosowane do zniszczenia sprawiedliwości, którą sądzono miało utrzymać; do ograniczenia i zniszczenia praw, które jego rzeczywistym obowiązkiem było szanować. Prawo oddało kolektywną władzę siły fizycznej do dyspozycji ludzi bez skrupułów zbrodniarzy, którzy pragną, bez ryzyka wykorzystać osobę, wolność i własność innych.

 

Ono zamieniło grabież w prawo, w celu ochrony grabieży. I ono zamieniło legalną obronę w przestępstwo w celu karania legalnej obrony.

 

Mając powyższe na uwadze oraz udokumentowaną Petycje nr 1248/2007 do Parlamentu Europejskiego, nasze Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce zaleca postawę realistycznej oceny rzeczywistości. Poprosiliśmy Polaków o stawienie oporu władzy w dniu 22 lipca 2011 roku do czasu ustąpienia podnoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy państwowej na terytorium Rzeczypospolitej. W tym celu należy uwzględnić konkretne możliwości, podejmować działania, które gwarantują skuteczność oraz nie ulegać działaniom agentury zmierzającej do rozproszenia opozycji względem okupantów naszej ukochanej Ojczyzny.

 Rafał Gawroński

 Prezes

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce.

 

Warszawa, dnia 17 października 2011 roku.

 

 

Publicités

Chazarscy mordercy Polaków.