Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew.

Pan

Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew

Prezydent Federacji Rosyjskiej

Szanowny Panie.

My Polacy, jesteśmy mile zaskoczeni zmianami politycznymi zachodzącymi w Rosji.

Uznając nasze prawo przed Bogiem Wszechmogącym do prawa posiadania i prawa do życia, upominamy się o zwrot bezprawnie zagarniętych nieruchomości terytorialnych Polaków otrzymanych na mocy Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919, który po ratyfikacji 10 stycznia 1920 roku został uznany jako Akt prawny powszechnie obowiązujący.

Zdajemy sobie sprawę, że w tym okresie w Rosji miała miejsce wojna domowa i nastąpiła kryminalizacja władzy co skutkowało niedopuszczeniem Rosji do uczestnictwa w podpisywaniu tego Traktatu. Dotyczyło to każdej ze stron uzurpującej sobie władzę w okresie barbarzyństwa na terytorium Rosji, a w szczególności tzw. bolszewickiego rządu i sprawowania kryminalnej władzy do czasów ustanowienia demokracji z Prezydentem Rosji i Dumą.

Stanowisko takie jest zawarte w Uchwale Dumy Rosyjskiej i potwierdza charakter kryminalny sprawowania władzy przez osobnika o nazwisku Josif Dżugaszwili alias Józef Stalin. Osobnik ten był znany władzy w Rosji przed wybuchem wojny domowej z działalności kryminalnej.

Uznanie zatem, działalności kryminalnej osobnika jako wykładni prawa powszechnie obowiązującego w cywilizowanym świecie jest naruszeniem zasad danych nam od Boga w przykazaniu „Nie kradnij” oraz „Nie zabijaj”.

Wkroczenie bez ostrzeżenia – w tym przypadku na mocy zawartych porozumień z innym kryminalistą o nazwisku Adolf Hitler a nazywanych paktem Ribbentrop-Mołotow (Ribbentrop uznany zbrodniarzem, skazany na śmierć i stracony) jest niezaprzeczalnym aktem kradzieży nieruchomości terytorialnych i dokonywanych mordów na Polakach w wyniku bezprawnego wkroczenia w celach rabunkowo-zbrodniczych na teren suwerennego Państwa Polskiego w dniu 17 września 1939 roku. Liczne miejsca składowania zwłok osób pomordowanych znajdują się teraz poza granicami Rzeczypospolitej a ich rodziny nigdy nie uzyskały wydania zwłok zgodnie z wolą wyrażoną w testamentach nie wspominając o rehabilitacji i zadośćuczynieniu.

Tereny zrabowane Polakom przez struktury kryminalne nigdy nie były przedmiotem żądania zwrotu ukradzionych dóbr ani wypłaty zadośćuczynienia za utracone mienie.

Korzystając z przyjazdu do Rzeczypospolitej Prezydenta Rosji w imieniu organizacji, którą mam zaszczyt reprezentować, zwracamy się do Pana Prezydencie Dmitrze Anatoljewiczu Miedwiediew o niezwłoczny zwrot zgrabionych nieruchomości terytorialnych Polaków lub wypłatę zadośćuczynienia za utracone mienie.

Niniejszy wniosek jest złożony za pośrednictwem Ambasady Rosji w Polsce i posiada moc prawną z datą złożenia.

Wnioskiem tym wyrażamy wolę wielu Polaków różnych wyznań do niezwłocznego zwrotu ukradzionych nieruchomości terytorialnych, uzyskanych na mocy Traktatu Wersalskiego a dokonanych przez wyżej wymienionego osobnika.

Tak nam dopomóż Bóg.

Gawroński Rafał

Prezes

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce.

Warszawa, dnia 03 grudnia 2010 roku.

www.poloniae.wordpress.com

mail: poloniae.info@gmail.com

tel. 48 / 515-85-84-58

Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam.

Publicités