Oświadczenie w sprawie ostatniego Prezydenta RP

par Rafzen

OŚWIADCZENIE

W związku z coraz powszechniej używanym terminem Okupacja Polski niniejszym oświadczamy: iż określenie to jest jak najbardziej właściwe mając na uwadze nie tylko okoliczności śmierci ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego ale sytuację formalno- prawną sprawowania władzy w Polsce na podstawie Konstytucji stworzonej przez okupantów Polski i Polaków dla ich ludobójczych celów.

OSTATNIM KONSTYTUCYJNYM PREZYDENTEM II RZECZYPOSPOLITEJ nie był Władysław Raczkiewicz lecz generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski zamordowany na terytorium wrogiego państwa w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. 25 września 1939 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki wyznaczył go na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju – zgodnie z art. 24. Konstytucji tzw. Kwietniowej, która obowiązuje Polaków do dnia dzisiejszego od 24 kwietnia 1935 roku.

Konstytucja Kwietniowa wymagała ogłoszenia Aktu Nominacyjnego w gazecie rządowej na terytorium Polski bez którego nie był on prawomocny. W drukarni Wincentego Bystrzanowskiego na bulwarze Faubourg – Poissonnière w Paryżu we Francji złożono pierwszy na obczyźnie numer „Monitora Polskiego”.

W obecności licznie zgromadzonych w ambasadzie osobistości w tym samego generała B. Wieniawy-Długoszewskiego odczytano arkusze jednostronnie odbitego Aktu Nominującego generała na Prezydenta Rzeczpospolitej spełniając tym samy wymóg konstytucyjny.

Zatem po tych czynnościach decyzja Prezydenta Ignacego Mościckiego ogłoszona na terenie Rzeczpospolitej otrzymała moc prawną.

Ryszard Kaczorowski, ani Julian Nowina-Sokolnicki nie byli prawnie ogłoszonymi następcami ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej jakim był Bolesław Wieniawa-Długoszewski.

Ciągłość urzędu Prezydenta II Rzeczypospolitej zakończyła się na Bolesławie Wieniawie-Długoszewskim.

Po ogłoszeniu Prezydentem RP generała Wieniawy – Długoszewskiego junta wojskowa za sprawą domu Rothschildów przejęła władzę nad zasobami złota oraz rezerwami finansowymi Polski i Polaków wyznaczając na swoją siedzibę jeden z pałaców w/w rodziny i de facto od dnia 29 września 1939 roku sprawuje formalną władzę w Polsce delegując swoich podwładnych do sprawowania władzy w Polsce.

Pałac Rothschild´dów usytuowany jest przy Kensington Palace Garden 18-19 gdzie znajdowała się siedziba żydowskiej junty wojskowej tj. rzekome Prezydium Rady Ministrów od 1942 roku.   Sztab Naczelnika Junty i jego kwatera znajdowała się w Hotelu Rubens przy Buckinghan Palace Road 39 również w Londynie.

Gen. Władysław Sikorski mieszkał tu do tragicznego zamachu na niego pozorując katastrofę samolotu w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Judeo-sataniści pochowali go w podkoszulku jak na to zasłużył. Dom Rothschildów wyznaczył żyda wykształconego dzięki finansowemu wsparciu rodzinie Zamoyskich niejakiego Hieronima Retingera, który sprawował de facto nadzór właścicielski nad wojskową juntą.

Legalny Prezydent Polski i Polaków Generał Bolesław Wieniawa-Długoszewski nigdy nie został wpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii. Po klęsce Francji udał się do Portugalii, a z Portugalii do USA gdzie został zamordowany 01 lipca 1942 roku w sposób haniebny poprzez wyrzucenie z tarasu budynku wielopiętrowego w Nowym Jorku w którym rezydował przy ulicy Riverside Drive 3.

Przyczyną zamordowania legalnego Prezydenta RP była odmowa przyjęcia przez niego funkcji posła na Kubie. Funkcję tę wyznaczyła mu żydowska junta wojskowa z siedzibą w Londynie w marcu 1942.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, 25 Kwietnia 2017 roku.

Publicités